Zadzwoń +48 13 420 20 31
+48 13 444 04 33

Czy podatnik w 2010 r. będzie miał prawo, czy obowiązek skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT?

Artykuł 113 ust. 1. u.p.t.u. zawiera dyspozycję, że takiego podatnika "zwalnia się od podatku", natomiast ust. 11. tego artykułu mówi, że taki podatnik "może (...) ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1". Czy powyżej zacytowane zwroty z ustawy należy rozpatrywać w kontekście tego, w jaki "sposób" podatnik rozpoczął swoją działalność podlegającą VAT? W przeszłości był okres, w którym rozpoczynający działalność stawał się "automatycznie" podatnikiem podatku VAT.
Odpowiedź:
Podatnik VAT czynny, u którego wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. będzie miał prawo a nie obowiązek skorzystania ze zwolnienia podmiotowego. Chęć pozostania podatnikiem VAT czynnym nie wymaga od niego składania żadnych oświadczeń.

Uzasadnienie:
Przepisy art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., stanowią, iż zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. oraz, iż podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 50.000 zł.

Art. 113 ust. 4 u.p.t.u przewiduje natomiast, iż podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej.

Z brzmienia przywołanych przepisów wynika, iż przewidziane przez ustawodawcę zwolnienie podmiotowe ma charakter całkowicie dobrowolny, tzn. jest prawem podatnika, z którego nie musi on jednak korzystać. Przysługuje ono podatnikowi z mocy samego prawa - co oznacza, że nie musi on składać zawiadomień o wyborze tego zwolnienia czy uzyskiwać zgody na skorzystanie z niego. Rezygnacja z niego wymaga natomiast pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego (art. 113 ust. 4 u.p.t.u.), czyli zasadą jest, iż każdy rozpoczynający działalność podatnik jest zwolniony od podatku, a chcąc być opodatkowanym musi złożyć naczelnikowi stosowne oświadczenie.

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, iż podatnik (z uwzględnieniem wyłączeń o których mowa w art. 113 ust. 2 u.p.t.u.) będzie miał prawo a nie obowiązek skorzystania ze zwolnienia podmiotowego. Chęć pozostania podatnikiem VAT czynnym nie wymaga od niego składania żadnych oświadczeń.

zadbamy o rozwoj twojej firmy

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com