Zadzwoń +48 13 420 20 31
+48 13 444 04 33

Odsunięcie w czasie wejścia w życie przepisów dotyczących wpłaty ostatniej zaliczki na podatek dochodowy

Art. 44 ust. 6 ustawy o PIT oraz art. 25 ust. 1a i ust. 1c ustawy o CIT w obecnie obowiązującym brzmieniu przewidują, że zaliczka za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego jest wpłacana w terminie i wysokości wpłaty zaliczki za przedostatni miesiąc (kwartał) tego roku.

Do 20 grudnia podatnicy opłacają więc jednocześnie dwie zaliczki: za listopad oraz za grudzień (łącznie kwotę równą podwójnej zaliczce należnej za listopad).

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316), od 2010 r. wpłata ostatniej zaliczki miała być dokonywana, co do zasady, do 20 dnia pierwszego miesiąca (kwartału) następnego roku podatkowego, od faktycznie uzyskanego dochodu.

Data wejście w życie przepisów pozwalających na wpłatę ostatniej zaliczki na podatek dochodowy do 20 stycznia następnego roku podatkowego została odsunięta o 2 lata. Przyczyną odsunięcia wejścia w życie nowych przepisów są negatywne skutki nowego rozwiązania na finanse publiczne. Do roku 2012 podatnicy będą więc stosować przepisy dotyczące zaliczek za ostatni miesiąc (kwartał) w brzmieniu obecnie obowiązującym.

zadbamy o rozwoj twojej firmy

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com